Ακουστικό υλικό
6-12 αλληλεγγύη, αγάπη, διαφορετικότητα
6-12 αλληλεγγύη, αγάπη
6-12 αλληλεγγύη, αγάπη, διαφορετικότητα
6-12 αλληλεγγύη, αγάπη, διαφορετικότητα
6-12 διαφορετικότητα, προκατάληψη, ρατσισμός, σεβασμός, αλληλεγγύη
6-12 διαφορετικότητα, προκατάληψη, ρατσισμός, σεβασμός, αλληλεγγύη
6-13 Αγάπη, Αποδοχή, Αλληλεγγύη, Πρόσφυγες, διαφορετικότητα
6-13 πατρίδα, πρόσφυγες, ελπίδα
6-13 παιδιά, μέλλον, ελπίδα,ειρήνη
6-13 Διαφορετικότητα, Ισότητα, Αποδοχή, Ειρήνη
6-13 Ανθρώπινα δικαιώματα, άσυλο, εκπαίδευση, οικογένεια, ισονομία
6-12 αλληλεγγύη, αγάπη, διαφορετικότητα
5-13 αποδοχή, αλληλεγγύη, αγάπη, διαφορετικότητα
5-13 αποδοχή, αλληλεγγύη, αγάπη, διαφορετικότητα
5-12 αποδοχή, αλληλεγγύη, αγάπη, διαφορετικότητα