Παραδοτέα

Η πλατφόρμα μάθησης επικεντρώνεται στην ηλεκτρονική μάθηση και συγκεκριμένα περιλαμβάνει μια  σειρά διαδικτυακών μαθημάτων βασισμένων σε προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί με την πολυπολιτισμικότητα στην τάξη. Λαμβάνοντας υπόψη το Εγχειρίδιο του Δασκάλου (για να δείτε το εγχειρίδιο, πατήστε εδώ), το e-course διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναλύει τις έννοιες του πολιτισμού και των διαπολιτισμικών σχέσεων και οι άλλες δύο ενότητες αφορούν το διαπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον μαζί με πρακτικά διδακτικά παραδείγματα.

Το e-course είναι διαθέσιμο ΔΩΡΕΑΝ στην αγγλική, πολωνική, ιταλική, ελληνική, ισπανική και γαλλική γλώσσα!.

Η Κοινωνική Δικτύωση παρέχει ένα διαδικτυακό χώρο στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο στο οποίο τα ίδια τα ιδρύματα, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μοιράζονται προτάσεις για θέματα διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον καθώς και εμπειρίες τους σε πολυπολιτισμικά σχολεία. Ειδικότερα, ο διαδικτυακός χώρος “Πολυπολιτισμικά Σχολεία” επιτρέπει τη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ομάδες αυτές στοχεύουν στη συγκέντρωση πληροφοριών διαφορετικών πολιτισμών, εθίμων και παραδόσεων, εμπράκτων εμπειριών από σχολεία και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Το σχέδιο δημιούργησε επίσης μια ομάδα Facebook που στοχεύει να προσφέρει μια ζωντανή γωνιά, όπου είναι δυνατή η ανταλλαγή πολιτισμικών εμπειριών και σκέψεων μεταξύ των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών.s.


Για να συμμετέχετε στις αποκλειστικές διαδικτυακές ομάδες και γλώσσας (EN, PL, IT, GR, ES, FR), κάντε κλικ
εδώ..

Για να συμμετέχετε στην αγγλική ομάδα στο Facebook, κάντε κλικ εδώ..

Το παραδοτέο “Καλές Πρακτικές συνεργασίας μεταξύ σχολείων και γονέων” παρέχει στους εκπαιδευτικούς υλικό υποστήριξης και παραδείγματα καλών πρακτικών που σχετίζονται με τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής. Διατίθεται στην αγγλική, πολωνική, ιταλική, ελληνική, ισπανική και γαλλική γλώσσα!

Για να κατεβάσετε το έγγραφο, κάντε κλικ εδώ.

Το ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς στοχεύει να εμπλουτίσει τη συνολική μαθησιακή εμπειρία. Ειδικότερα, το εγχειρίδιο λειτουργεί ως ένα στοχευμένο κέντρο βοήθειας που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των παιδιών και στην επικοινωνία με τους γονείς. Το εγχειρίδιο χωρίζεται σε τρία μέρη: Ο κόσμος γύρω μας. Το σχολείο. Ο δάσκαλος.Το πρώτο μέρος του εγχειριδίου ασχολείται κυρίως με τον πολιτισμό, την κοινωνία και για ενέργειες που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ /ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ , τα επόμενα μέρη εμβαθύνουν περισσότερο στο σχολικό περιβάλλον και το ρόλο του δασκάλου. Συγκεκριμένα, το δεύτερο μέρος “το σχολείο” στοχεύει στον προσδιορισμό της εκπαίδευσης και των στόχων της, παρέχοντας παράλληλα πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση της τάξης. Αντίστροφα, το τρίτο μέρος “ο δάσκαλος” επικεντρώνεται στον τομέα των εκπαιδευτικών και τις σχέσεις τους με τους μαθητές, το προσωπικό του σχολείου και τους γονείς. Το εγχειρίδιο διατίθεται στην αγγλική, πολωνική, ιταλική, ελληνική, ισπανική και γαλλική γλώσσα!

Για να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο, πατήστε εδώ..

Το αποθετήριο  δραστηριοτήτων είναι ένα αρχείο που περιλαμβάνει  εργαλεία και  πολυμέσα με περιεχόμενο σχετικό  για την εκπαίδευση παιδιών από διαφορετικό  πολυπολιτισμικό υπόβαθρο. Με τη βοήθεια τέτοιων μέσων, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να βελτιώσουν την ενσωμάτωση των παιδιών με διαφορετικο πολιτισμικό υπόβαθρο, δημιουργώντας μια θετική προσέγγιση για την  αποτελεσματική εφαρμογή των διαπολιτισμικών αρχών,  ξεκινώντας από τις πολυπολιτισμικές πρακτικές. Παρέχεται επίσης πρόσθετο περιεχόμενο για τους  γονείς, επιτρέποντας έτσι την επαναφορά της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σπίτι.

Οι κατηγορίες Audio(Ακουστικό), Reading(Κείμενο), Pictures(Εικόνες), Video, Activities(Δραστηριότητες), Other(άλλο) περιέχουν υλικό στα πολωνικά, αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά, ελληνικά. Το αποθετήριο αποτελείται από ακουστικά κομμάτια, υλικό ανάγνωσης, δραστηριότητες και φωτογραφίες και βίντεο με θέμα την κουλτούρα, που είναι προσβάσιμα από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Για να επισκεφτείτε το χώρο αποθήκευσης, κάντε κλικ εδώ.

Ο κύριος στόχος αυτής της έκθεσης είναι να αναλύσει την πολιτισμική ενσωμάτωση  και τα επακόλουθα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε πολυπολιτισμικές καταστάσεις. Ως αποτέλεσμα της έμφασης που δόθηκε στις προκλήσεις του εκπαιδευτικού έργου, τα Πολυπολιτισμικά Σχολεία παρέχουν μια βαθιά και ολοκληρωμένη κατανόηση του θέματος: αυτό επιτρέπει στον αναγνώστη να αντιληφθεί τις αποτελεσματικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων πουεφαρμόζονται  από τους εκπαιδευτικούς και να κατανοεί τις ανάγκες των παιδιών και των εκπαιδευτικών .

Επιπλέον, σε ένα δείγμα εκπαιδευτικών διοργανώθηκε δοκιμασία υποστήριξης της έκθεσης για να τους βοηθήσει να εξετάσουν τη στάση τους όσον αφορά την πολιτισμική ποικιλομορφία στην κοινωνία της ΕΕ και να αποκαλύψουν πτυχές της εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού σχετικά με την ποικιλομορφία.

Για να δείτε την αναφορά, κάντε κλικ εδώ