Δραστηριότητες
7 διαφορετικότητα, ομάδα, βιωματική μάθηση, πολυπολιτισμικότητα
9-12 διαφορετικότητα, ομάδα, βιωματική μάθηση, πολυπολιτισμικότητα
11-12 διαφορετικότητα, προκατάληψη, ρατσισμός, σεβασμός, αλληλεγγύη, αποδοχή
6-13 ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα, σεβασμός, διαπολιτισμικότητα
11-13 ομαδοσυνεργατικές - βιωματικές δράσεις, παιχνίδια γνωριμίας,παιχνίδια επικοινωνίας
11-13 Ανθρώπινα δικαιώματα, Προσφυφικό ζήτημα, Διαφορετικότητα
6-10 Γνωριμία, Επικοινωνία, Παιχνίδι, Αθλητισμός
6-13 Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίες, χρώματα, σύμβολα
9-12 ρατσισμός, ξενοφοβία, διαφορετικότητα
6-13 Παιχνίδι, μάθηση, διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα
9-13 Παιχνίδι, μάθηση, πρόσφυγας, δικαιώματα, διαφορετικότητα
6-13 Παιχνίδι, μάθηση, διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα
8-9 διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα, εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση
7-8 διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα, εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση
6-7 διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα, εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση