Κείμενο
6-13 φιλία, συνεργασία, ανθρώπινα δικαιώματα, ρατσισμός
9-12 διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα, σεβασμός, αλληλεγγύη
6-12 διαφορετικότητα, συνεργασία, πολιτιστικός πλουραλισμός, ίση μεταχείριση
Ο Ματίας και ο Αμαντού
6-12 διαφορετικότητα, αποδοχή, φιλία
6-12 διαφορετικότητα, προκατάληψη, ρατσισμός, σεβασμός, αλληλεγγύη
6-13 πρόσφυγες, ανθρώπινα δικαιώματα, διακρίσεις, στερεότυπα, ασφάλεια, διαπολιτισμικότητα
6-12 πρόσφυγες, μετανάστης, άσυλο , ρατσισμός, ξενοφοβία, ενσυναίσθηση
6-12 διαφορετικότητα, προκατάληψη, ρατσισμός, σεβασμός, αλληλεγγύη
6-16 ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα, αξιοπρέπεια
6-10 διαφορετικότητα, προκατάληψη, ρατσισμός, σεβασμός, αλληλεγγύη
6-13 Διαφορετικότητα, Ισότητα, Αποδοχή, Ειρήνη
4-8 Γνωριμία, Επικοινωνία, κοινωνική συναισθηματική μάθηση, παιδική λογοτεχνία
6-10 γλώσσα, διαχείριση ετερότητας
6-13 διαφορετικότητα, προκατάληψη, ρατσισμός, σεβασμός, αλληλεγγύη
6-12