Οπτικοακουστικό υλικό
11-13 Ευρώπη, Συνεργασία, Κίνηση, Χαρά
6-13 πρόσφυγγες, αλληλεγγύη, αποδοχή, εμπιστοσύνη,πόλεμος
6-13 πρόσφυγγες, αλληλεγγύη, αποδοχή, εμπιστοσύνη
6-13 πολίτες, εθελοντισμός, συνεργασία,αποδοχή, διαφορετικότητα
6-13 εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση,ανθρώπινα δικαιώματα, διαφορετικότητα,κοινωνική ένταξη
6-8 διαφορετικότητα, προκατάληψη, ρατσισμός, σεβασμός, αλληλεγγύη, αποδοχή
6-12 διαφορετικότητα, προκατάληψη, ρατσισμός, σεβασμός, αλληλεγγύη
6-12 διαφορετικότητα, προκατάληψη, ρατσισμός, σεβασμός, αλληλεγγύη
6-12 διαφορετικότητα
6-13 Διαφορετικότητα, Ισότητα,Αγάπη, Αποδοχή, Αλληλεγγύη
6-10 αλληλεγγύη, αγάπη, διαφορετικότητα
6-12 ρατσισμός, ξενοφοβία, διαφορετικότητα
Ένα τρίγωνο στη χώρα των κύκλων
6-12 ρατσισμός, ξενοφοβία, διαφορετικότητα
6-8 διαφορετικότητα, ανεκτικότητα, πολιτισμικές διαφορές, πολυπολιτισμικότητα, αλληλεγγύη
6-12 διαφορετικότητα, διαπολιτισμικότητα, αποδοχή
6-12 διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικά σχολεία