Συνδυασμός/Άλλο
6-13 πρόσφυγγες, αλληλεγγύη, αποδοχή, εμπιστοσύνη,εκπαίδευση
6-13 πρόσφυγγες, αλληλεγγύη, αποδοχή, εμπιστοσύνη,εκπαίδευση, τέχνη
6-13 διαφορετικότητα, ισότητα, δικαιώματα, ειρήνη, εκπαιδευση, ζωή
6-13 διαφορετικότητα, ισότητα, δικαιώματα, ειρήνη, εκπαιδευση, ζωή, ελευθερία
6-13 διαφορετικότητα, ισότητα, δικαιώματα, ειρήνη, εκπαιδευση, ζωή
6-7 διαφορετικότητα, ομάδα, βιωματική μάθηση, πολυπολιτισμικότητα
8-10 φιλία, συνεργασία, ανθρώπινα δικαιώματα, ρατσισμός
6-13 Διαφορετικότητα, Ισότητα,Αγάπη, Αποδοχή, Αλληλεγγύη
6-13 ΘΕΑΤΡΟ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
6-10 πολυπολιτισμικότητα, ετερότητα, Άλλος
11-13 τσιγγάνοι, ετερότητα, άλλος
11-13 Διαφορετικότητα, Γνωριμία, Επικοινωνία, Αποδοχή, Ευρωπαϊκή ιδέα
11-14 διαφορετικότητα, ομάδα, βιωματική μάθηση, εμψύχωση
11-13 Γνωριμία, Επικοινωνία, Παιχνίδι, Τέχνη, Αθλητισμός
6-8 διαφορετικότητα, ανεκτικότητα, πολιτισμικές διαφορές, πολυπολιτισμικότητα, αλληλεγγύη