ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Από το σχέδιο “Πολυπολιτισμικά Σχολεία”, μπορεί να ωφεληθεί ένας μεγάλος αριθμός από τους χρήστες της ομάδας στόχου. Συγκεκριμένα αυτοί είναι:

Immagine5

  • Δάσκαλοι και Σύλλογοι διδασκόντων.
  • Διευθυντές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Επικεφαλείς σχολικών συλλόγων/ενώσεων.
  • Πανεπιστήμια με εστιασμένο πρόγραμμα σπουδών στον Πολιτισμό και τη Γλώσσα.
  • Πολυπολιτισμικές/Πολυγλωσσικές οικογένειες – Γονείς και Ενώσεις/Σύλλογοι γονέων.
  • Κοινωνικές και Πολιτιστικές ενώσεις/σύλλογοι εστιασμένοι στην Πολυπολιτισμική εκπαίδευση.
  • Εθνικά Ιδρύματα και Ενώσεις/Σύλλογοι εστιασμένοι στην Πολυγλωσσική και Πολυπολιτισμική εκπαίδευση.
  • Δημόσιες αρχές και Πολιτικοί φορείς, αρμόδιοι σε πεδία, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού & Μεταναστών & Κοινωνικών μειονοτήτων.