Η γωνιά των εκπαιδευτικών

 

Εργαλεία ΤΠΕ για χρήση σε τάξεις πολυπολυπτισμικών σχολείων – Εργαλεία ΤΠΕMCS ICT Tools

Αναφορές

Testimonials MCS

  • Five children refugees from Sudan, Cambodia, Afghanistan and Bosnia and Herzegovina describe their experience as refugees from a different perspective κάντε κλικ εδώ
  • The role of education for displaced people to feel at home. κάντε κλικ εδώ

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες

Testimonials MCS

  • SONETOR Κατάρτιση διαπολιτισμικών μεσολαβητών αξιοποιώντας το νέο λογισμικό Κοινωνικής Δικτύωσης. Το έργο SONETOR υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής κοινότητας μάθησης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταλλαγή γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. κάντε κλικ εδώ
  • Επιμορφωτικό υλικό του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών». κάντε κλικ εδώ
  • Εκπαιδευτικό υλικό που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο». κάντε κλικ εδώ
  • Επιμορφωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Περιλαμβάνει 34 μικρά βιβλία χωρισμένα σε 3 θεματικές ενότητες. κάντε κλικ εδώ
  • Εκπαιδευτικό υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. κάντε κλικ εδώ
  • Πολύδρομο. Ομάδα για τη διγλωσσία, την πολυπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Περιλαμβάνει ερευνητικό και εκπαιδευτικό υλικό. κάντε κλικ εδώ
  • Η ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, με υλικό για τη διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ευαισθητοποίηση για το προσφυγικό ζήτημα.κάντε κλικ εδώ
  • Compasito – «Μικρή Πυξίδα», εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, του Συμβουλίου της Ευρώπης.κάντε κλικ εδώ