Post

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Fundacja Polskie Forum Migracyjne od 2010 roku prowadzi w warszawskich szkołach i przedszkolach projekt “Cały świat w naszej klasie”. Rokrocznie Fundacja dociera z warsztatami międzykulturowymi do grupy ponad 700 dzieci w wieku 5-8 lat. Warsztaty te kształtują u dzieci postawy wzajemnego szacunku, otwartości na dialog i różnorodność. Są one prowadzone w klasach/grupach, w których uczą się dzieci cudzoziemskie, pochodzące z rodzin dwukulturowych lub tzw. „dzieci powracające”. Dzięki zajęciom polskie dzieci poznają rodzimą kulturę ich ukraińskich, wietnamskich lub czeczeńskich kolegów i koleżanek.

W ramach projektu opracowano także pakiet edukacyjny „Cały świat w naszej klasie”, w skład którego wchodzą:

  • Scenariusze Lekcji – do realizacji przez nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych
  • Skarbnica Wiedzy – baza „wiedzowa” dla nauczyciela, w której opisane są tradycje i zwyczaje migrantów najczęściej przyjeżdżających do Polski
  • Bajki Międzykulturowe – opowieści napisane specjalnie dla dzieci, do czytania samodzielnie lub przez rodziców

Pakiety dostępne są do pobrania za darmo na stronie: https://goo.gl/53zaeX

Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

 

MCS

MCS