Post

Naukowa debata o współczesnych zagrożeniach

20 września 2016 roku w Bełchatowie odbyła się konferencja pt. „Wielowymiarowe ryzyka ponowczesności”, w trakcie której zaprezentowano projekt „Wielokulturowe szkoły” oraz pierwsze jego rezultaty w postaci badania potrzeb nauczycieli w kwestii wsparcia klas wielokulturowych. Po prezentacji odbyła się krótka dyskusja na temat współczesnej szkoły jako instytucji szczególnie predysponowanej do tego, aby radzić sobie z zagadnieniami współistnienia rozmaitych kultur.

Więcej o konferencji: Naukowa debata o współczesnych zagrożeniach