Post

Trzecie spotkanie partnerów projektu ‘Multicultural Schools

Trzecie spotkanie partnerów projektu ‘Multicultural Schools’ odbyło się 25-26 października 2016r. w Bilbao w Hiszpanii. Podczas tego spotkania partnerzy przeanalizowali zebrane materiały, które będą stanowiły repozytorium on-line dla nauczycieli. Omówiono także szczegóły prac nad podręcznikiem do edukacji międzykulturowej adresowanego do nauczycieli oraz odpowiadającym mu kursem on-line dla nauczycieli a także zaplanowano działania związane z dalszą promocją projektu wśród szkół.