REZULTATY PROJEKTU

Platforma nauczania koncentruje się na e-learningu i zawiera e-kurs: Nauczanie metodą rozwiązywania problemów (PBL) przeznaczony dla nauczycieli stających przed wyzwaniem związanym z wielokulturowością w klasie.  Ten internetowy kurs, opracowany w oparciu o podręcznik dla nauczycieli opracowany w ramach tego projektu (kliknij, aby otworzyć podręcznik), podzielony został na trzy moduły. W pierwszym analizowane są koncepcje kultury i relacji międzykulturowych, natomiast kolejne dwa moduły poświęcono wielokulturowemu środowisku szkolnemu, a także praktycznym przykładom dydaktycznym.

E-kurs dostępny jest BEZPŁATNIE w wersji angielskiej, polskiej, włoskiej, greckiej, hiszpańskiej i francuskiej!.

Media społecznościowe zapewniają przestrzeń internetową dla nauczycieli pragnących rozwinąć europejską sieć złożoną z instytucji, rodziców i samych nauczycieli, gdzie mogliby oni dzielić się pomysłami dotyczącymi nauczania w środowisku wielokulturowym i doświadczeniami ze szkół wielokulturowych.  Przestrzeń internetowa Szkół Wielokulturowych ma integrować nauczycieli z całej Europy. Grupy te gromadzą informacje dotyczące różnych kultur, zwyczajów i tradycji, a także praktyczne doświadczenia ze szkoły oraz wyzwania stojące przed nauczycielami w środowisku wielokulturowym. Projekt utworzył także grupę na Facebooku, służącą żywej wymianie doświadczeń związanych z różnymi kulturami, a także wymianie myśli między uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Aby dołączyć do naszych społeczności związanych z poszczególnymi językami (EN, PL, IT, GR, ES, FR), kliknij tutaj.

Aby dołączyć do grupy anglojęzycznej na Facebooku, kliknij tutaj.

Zbiór starannie wyselekcjonowanych przez partnerstwo projektu „Dobrych praktyk
współpracy pomiędzy wielokulturową szkołą a rodzicami” ma za zadanie pomóc nauczycielom
w planowaniu i wdrażaniu efektywnych zajęć, angażujących rodziców w życie szkoły/klasy. Partnerzy projektu zebrali szereg inspirujących przykładów udanej współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami w celu promowania i wzmacniania współpracy. Zebrane materiały i przykłady dobrych praktyk, dotyczących wykorzystania wielokulturowości w projektowaniu zajęć szkolnych, dostarczą nauczycielom, dyrektorom szkół, ale również Komitetom Rodzicielskim
pomysłów i inspiracji do projektowania zajęć w ich klasach/szkołach. Zbiór jest dostępny w językach: angielskim, polskim, włoskim, greckim, hiszpańskim i francuskim!

Aby pobrać dokument, kliknij tutaj.

Zadaniem tego obszernego podręcznika dla nauczycieli jest wzbogacenie wszystkich aspektów uczenia się. Podręcznik odgrywa szczególną rolę jako swoiste centrum wsparcia, koncentrując się na edukacji dzieci i sposobie komunikowania się z ich rodzicami. Podzielony jest na trzy części: Świat wokół nas, Szkoła, Nauczyciel. Pierwsza część poświęcona jest przede wszystkim kulturze, społeczeństwu oraz temu, co należy robić, a czego unikać. W pozostałych częściach skupiono się na środowisku szkolnym oraz roli nauczyciela. W części “Szkoła” podjęto starania, by zdefiniować edukację i jej cele, podając praktyczne zalecenia odnoszące się do zarządzania klasą. Z kolei część “Nauczyciel” koncentruje się na nauczycielach i ich relacji z uczniami, pracownikami szkoły oraz rodzicami. Podręcznik dostępny jest w językach: angielskim, polskim, włoskim, greckim, hiszpańskim i francuskim!age!

Aby przejrzeć i pobrać podręcznik, kliknij tutaj.

Repozytorium projektu „Szkoły Wielokulturowe” jest skarbcem różnorodnych narzędzi, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w ich codziennej pracy. Bez potrzeby wielogodzinnych poszukiwań można tu z łatwością odnaleźć narzędzia i materiały dydaktyczne w różnych kategoriach i językach, jak teksty, materiały video, zdjęcia, scenariusze lekcji i wiele innych – wszystko aby uatrakcyjnić lekcje w kontekście wielokulturowości. Można tutaj znaleźć również profesjonalne treści jak na przykład artykuły nt. różnych kultur i innowacyjnych praktyk w edukacji. Dzięki wykorzystaniu takich pomocy, nauczyciel będzie mógł wspomóc integrację dzieci z rodzin wielokulturowych, tworząc pozytywną atmosferę, sprzyjającą skutecznej integracji kultur, bazując na praktyce wielokulturowej.  Dodatkowo, dostępne są tu treści dla rodziców, umożliwiające kontynuację procesu edukacyjnego w domach.

Kategorie: Audio, Do poczytania, Ilustracje, Filmy, Ćwiczenia, Różne zawierają materiały w językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i greckim. Na repozytorium składają się ścieżki dźwiękowe, materiały do czytania, ćwiczenia oraz ilustracje dotyczące kultury, a także filmy dostępne dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów.

Aby wejść do repozytorium, kliknij tutaj.

Głównym celem tego raportu jest analiza integracji kultur oraz związanych z tym wyzwań, przed jakimi stają nauczyciele w sytuacjach wielokulturowości oraz określenie potrzeb nauczycieli pracujących w szkołach wielokulturowych.

Dodatkowo, dla wsparcia raportu, przeprowadzono wśród przykładowej grupy nauczycieli test, mający na celu ułatwienie im zbadania własnych postaw wobec różnorodności kulturowej w społeczeństwie UE oraz wskazanie aspektów edukacji nauczycieli odnoszących się do tej różnorodności.

Aby wyświetlić raport, kliknij tutaj