Δείκτης


vvvvvvvvvvvvv

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ- Ο ΚΌΣΜΟΣ ΓΎΡΩ ΜΑΣ
Τί μπορούμε να γνωρίζουμε για την μετανάστευση;

– Ποιά είναι τα βασικά γεγονότα και οι αριθμοί γύρω από την μεταναστευση;
– Ποιές ομάδες είναι οι πιο κοινές μεταξύ των μεταναστών;
– Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ μεταναστών και προσφύγων;
– Τί μπορεί να είναι το νομικό καθεστώς της μετανάστευσης;
– Ποιός ασχολείται με τους μετανάστες; Πού μπορώ να απευθυνθώ για βοήθεια;
Τί πρέπει να γνωρίζουμε για τις άλλες κοινωνίες;
AΛΒΑΝΟΙ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ
MΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
– Από πού έρχονται;
– Ποιές είναι οι πεποιθήσεις τους;
– Ποιά είναι τα βασικά ζητήματα όσον αφορά την συγκεκριμένη κουλτούρα;
– Τί δεν πρέπει να κάνουμε;
– Τί μπορούμε να κάνουμε;
ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΗΣ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
– Από πού έρχονται;
– Ποιές είναι οι πεποιθήσεις τους όσον αφορά τη θρησκεία;
– Ποιά είναι τα βασικά ζητήματα με την συγκεκριμένη κουλτούρα (σύμφωνα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις);
– Τί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουμε (ως προς τις σχέσεις με τους πολίτες);
– Τί μπορούμε να κάνουμε (ως προς τη σχέση με τους πολίτες);
ΣΠΑΝΟΦΩΝΟΙ
ΡΟΜΑ
– Από πού κατάγονται;
– Ποιές είναι οι πεποιθήσεις τους;
– Ποιά είναι τα βασικά ζητήματα με την συγκεκριμένη κουλτούρα;
– Τί δεν θα πρέπει ποτέ να κάνουμε;
– Τί μπορούμε να κάνουμε;
ΒΙΕΤΝΑΜΕΖΟΙ
– Από πού κατάγονται;
– Ποιά είναι τα βασικά ζητήματα με την συγκεκριμένη κουλτούρα;
– Τί δεν θα πρέπει να κάνετε σε κάθε περίπτωση;
– Τί μπορούμε να κάνουμε;

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
Ποιός θα πρέπει να είναι ο στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας;
– Ποιά είναι η σημασία των όρων «νέες δεξιότητες» ή «δεξιότητες του 21ου αιώνα»;
– Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στην πολυπολιτισμική, διαπολιτισμική και
υπερπολιτισμική εκπαίδευση;
Τί πρέπει να γνωρίζουμε για την εργασία στην τάξη
– Τί είναι η ομάδα και οι κανόνες της;
– Πώς να διαχειριστείτε συγκρούσεις στην τάξη;
– Πώς να συνεργαστείτε με γονείς που δεν επιθυμούν να συνεργαστούν;
– Υπάρχουν παραδείγματα που να καταδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο έχει αποτελέσματα;
Πώς να εφαρμόσετε την διαδικασία στην τάξη
– Πώς μπορούν να ενταχθούν τα στοιχεία της πολυπολιτισμικότητας στο σχολικό πρόγραμμα;
– Τί μπορεί να προταθεί στην τάξη προκειμένου να αυξηθεί η ανεκτικότητα;
– Τί πρέπει να γίνει με το παιδί που προσπαθεί να μιλήσει στη μητρική γλώσσα (διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιείται στο σχολείο);
– Υπάρχουν τεχνικά (πολυμέσα) εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια πολυπολιτισμική τάξη;

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – Ο ΔΆΣΚΑΛΟΣ
Ποιές είναι οι ανάγκες του δασκάλου;

Ποιός πρέπει να είναι ο ρόλος του δασκάλου;
– Τί μπορώ να λέω και τι πρέπει να κρατάω για τον εαυτό μου; Σχετικά με την εχεμύθεια και την εμπιστοσύνη.
– Πώς να κατανοήσετε την εξουσία του δασκάλου σε μια πολυπολιτισμική τάξη;
Πού μπορεί να βρει ο δάσκαλος βοήθεια;
– Πώς μπορεί να αποκτήσει τις πιο πρακτικές γνώσεις;
– Πώς να επικοινωνήσετε με άλλους εκπαιδευτικούς που μπορεί να έχουν αντίστοιχα
προβλήματα;
– Πού να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με ορθές πρακτικές;
– Τί να κάνετε για να βελτιώσετε την εξυπηρετικότητα του προσωπικού του σχολείου;
– Από ποιούς θεσμούς μπορούν οι δάσκαλοι ή οι γονείς μετανάστες να λάβουν βοήθεια;


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

theme by teslathemes