e-course

Moduł I. Świat

  1. Jaka jest różnica pomiędzy imigrantem a uchodźcą?
  2. Dlaczego zrozumienie i respektowanie innych kultur jest ważne?
  3. Jak przedstawić kulturę migrantów rodzicom, którzy boją się tej kultury?

Moduł II. Szkoła

  1. Jakie przygotowania powinien poczynić nauczyciel, aby uzyskać lepsze wyniki z wielokulturowymi dziećmi w swojej klasie?
  2. Jak zaplanować lekcję bazując na aktywnych metodach wliczając w to dzieci wielokulturowe?
  3. Jak stworzyć dobrą relację pomiędzy szkołą a rodzicami?

Moduł III. Nauczyciel

  1. Co nauczyciele mogą zrobić, aby stworzyć w klasie pozytywną atmosferę i pracować efektywnie,oraz co jest niezależne od nauczycieli?
  2. Narzędzia internetowe opracowane przez Projekt Szkół Wielokulturowych jako wsparcie nauczycieli?

Odpowiedz na wszystkie pytania quizu i uzyskaj świadectwo ukończenia kursu!

Chcielibyśmy bardzo poznać Państwa opinię o kursie. Pozwoli nam to na poprawienie oferowanej Państwu usługi.
Prosimy o poświęcenie chwili na ocenę e-modułów, z którymi właśnie się zapoznaliście.
Dziękujemy za współpracę.

The e-Modules contents are useful
The e-Modules contents are interesting
The e-Modules contents are easy to understand
theme by teslathemes