GRUPA DOCELOWA

Projekt Szkoły wielokulturowe może przynieść korzyści wielu grupom odbiorców. Wśród nich są w szczególności:

Immagine5

  • Nauczyciele i organizacje nauczycielskie
  • Dyrektorzy szkół
  • Uczelnie mające kierunki nauczycielskie lub filozoficzne
  • Rodziny wielojęzyczne i wielokulturowe, stowarzyszenia rodziców
  • Organizacje społeczne i zajmujące się kulturą oraz edukacją międzykulturową
  • Organizacje rządowe zajmujące się wielokulturowością i edukacją międzykulturową
  • Władze oświatowe a także migracyjne oraz zajmujące się mniejszościami etnicznymi.
theme by teslathemes