SPIS TREŚCI


vvvvvvvvvvvvv

WSTĘP


CZĘŚĆ PIERWSZA – Świat wokół nas
Co powinniśmy wiedzieć o migracjach?

– Jakie są podstawowe dane dotyczące migracji?
– Jakie grupy są najliczniejsze w kontekście imigracji?
– Jaka jest róznica pomiędzy imigrantami a uchodźcami?
– Jaki może być status prawny migrantów?
– Kto zajmuje się imigrantami? Gdzie można uzyskać pomoc?
Co powinniśmy wiedzieć o innych społecznościach?
ALBAŃCZYCY
BUŁGARZY
BLISKI WSCHÓD
– Skąd pochodzą?
– Jakie są ich wierzenia?
– Jakie są najważniejsze cechy tej kultury?
– Czego z pewnością nie robić?
– Co możemy zrobić?
OBYWATELE SRI LANKI
– Skąd pochodzą?
– Jakie są ich wierzenia?
– Jakie są najważniejsze cechy tej kultury (w odniesieniu do religii)?
– Czego z pewnością nie robić (relationship with citizens)?
– Co możemy zrobić?
LATYNOSI
ROMOWIE
– Skąd pochodzą?
– Jakie są ich wierzenia?
– Jakie są najważniejsze cechy tej kultury?
– Czego z pewnością nie robić?
– Co możemy robić?
WIETNAMCZYCY
– Skąd pochodzą?
– Jakie są najważniejsze cechy tej kultury?
– Czego z pewnością nie robić?
– Co możemy zrobić?

CZĘŚĆ DRUGA – Szkoła
Co powinno być celem procesu edukacyjnego?
– Co oznacza termin “nowe kompetencje”, albo “kompetencje XXI wieku”?
– Jaka jest róznica między edukacją wielo-, między- i transkulturową?
Co powinniśmy wiedzieć o pracy w klasie?
– Co powinniśmy wiedzieć o grupie?
– Jak radzić sobie z konfliktem w klasie?
– Jak współpracować z rodzicami, którzy nie chcą współpracować?
– Czy są jakieś przykłady takiej współpracy?
Jak wdrożyć proces w klasie?
– W jaki sposób połączyć podstawę programowa z kształceniem międzykulturowym?
– Co można zaproponować w klasie aby zwiększyć tolerancję?
– Co zrobić z dzieckiem, które w szkole próbuje mówić w swym ojczystym języku?
– Czy są jakieś multimedialne narzędzia, które można wykorzystać do pracy z klasą wielokulturową?

CZĘŚĆ TRZECIA – Nauczyciel
Jakie są potrzeby nauczycieli?

Jaka powinna być rola nauczyciela?
– Co przekazać, co zataić? O zaufaniu słów kilka.
– Jak rozumieć autorytet nauczyciela w klasie wielokulturowej?
Gdzie nauczyciel może znaleźć pomoc?
– Gdzie uzyskać najbardziej praktyczną wiedzę?
– Jak nawiązać kontakt z nauczycielami, którzy mają podobne problemy?
– Gdzie szukać informacji o dobrych praktykach?
– Co zrobić, aby zwiększyć pomoc ze strony pracowników szkoły?
– Od jakich instytucji nauczyciele i rodzice mogą uzyskać pomoc?


BIBLIOGRAFIA

theme by teslathemes