OPIS
children1
Projekt “Szkoły Wielokulturowe – Wzbogacanie kulturowego i językowego skarbca w Europie dzięki pracy nauczycieli” jest projektem w ramach programu Erasmus+ KA2, który trwa od września2015 do lutego 2018. W ramach projektu zostaną wypracowane materiały i narzędzia, które pomogą nauczycielom w osiągnięciu nowych umiejętności, kompetencji, ale również dostarczą materiałów do efektywnej pracy z uczniami w wieku 6 – 13 lat, zróżnicowanymi kulturowo.
multicultural-school
GŁÓWNYM CELEM projektu jest odpowiedź na braki właściwych umiejętności i kompetencji nauczycieli do radzenia sobie z klasami zróżnicowanymi kulturowo i wzmocnienie w ten sposób profilu osobistego nauczyciela poprzez pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji z dziećmi pochodzącymi z różnych środowisk kulturowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

stworzenie podręcznika zawierającego nową metodologię radzenia sobie z wielokulturowością w szkołach;
przygotowanie kursu online zapewaniającego nauczycielom nowe kompetencje;
zapewnienie gotowych do użytku materiałów dla nauczycieli, do pracy  z dziećmi w wieku od 6 do 13 lat w klasach wielokulturowych;
promowanie, zachowywanie i pogłębianie bogactwa kulturowego europejskiego społeczeństwa.

theme by teslathemes