Post

Rezultat nr 4 – Podręcznik dla nauczyciela dotyczący edukacji włączającej kulturowo

Zadaniem tego obszernego podręcznika dla nauczycieli jest wzbogacenie wszystkich aspektów uczenia się. Podręcznik odgrywa szczególną rolę jako swoiste centrum wsparcia, koncentrując się na edukacji dzieci i sposobie komunikowania się z ich rodzicami. Podzielony jest na trzy części: Świat wokół nas, Szkoła, Nauczyciel. Pierwsza część poświęcona jest przede wszystkim kulturze, społeczeństwu oraz temu, co należy robić, a czego unikać. W pozostałych częściach skupiono się na środowisku szkolnym oraz roli nauczyciela. W części “Szkoła” podjęto starania, by zdefiniować edukację i jej cele, podając praktyczne zalecenia odnoszące się do zarządzania klasą. Z kolei część “Nauczyciel” koncentruje się na nauczycielach i ich relacji z uczniami, pracownikami szkoły oraz rodzicami. Podręcznik dostępny jest w językach: angielskim, polskim, włoskim, greckim, hiszpańskim i francuskim!age!

Aby przejrzeć i pobrać podręcznik, kliknij tutaj.

theme by teslathemes