PARTNERZY

Aby osiągnąć wszystkie cele projektu, sześciu partnerów z Polski, Włoch, Belgii, Grecji i Hiszpanii, połączyło swą wiedzę, doświadczenia i umiejętności w zakresie edukacji międzykulturowej.

Partnerstwo samo w sobie posiada tło wielokulturowe, albowiem złożone jest z różnych rodzajów organizacji: dwie uczelnie, każda z nich o innym profilu, eksperci w dziedzinie wielokulturowości, europejskie stowarzyszenie nauczycieli, dział administracji rządowej odpowiedzialny za edukację, publiczne stowarzyszenie zajmujące się kulturą i edukacją.theme by teslathemes