Post

Rezultat Nr 7 – e-kurs dla nauczycieli: Nauczanie metodą rozwiązywania problemów (PBL)

Platforma nauczania koncentruje się na e-learningu i zawiera e-kurs: Nauczanie metodą rozwiązywania problemów (PBL) przeznaczony dla nauczycieli stających przed wyzwaniem związanym z wielokulturowością w klasie.  Ten internetowy kurs, opracowany w oparciu o podręcznik dla nauczycieli opracowany w ramach tego projektu (kliknij, aby otworzyć podręcznik), podzielony został na trzy moduły. W pierwszym analizowane są koncepcje kultury i relacji międzykulturowych, natomiast kolejne dwa moduły poświęcono wielokulturowemu środowisku szkolnemu, a także praktycznym przykładom dydaktycznym.

E-kurs dostępny jest BEZPŁATNIE w wersji angielskiej, polskiej, włoskiej, greckiej, hiszpańskiej i francuskiej!.

theme by teslathemes